You are here: Home ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา

ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อีเมล พิมพ์ PDF
คณะกรรมการสถานศึกษา? โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา

?


นายกำจัด ?ลอยนอก
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเต็ง คำสุนันท์
รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายมณี สมหนองอ้อ
รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายลินนท์ ภูมิจันดา
กรรมการนายสมชัย คำรีน
กรรมการนายสุดตา เครือพิลา
กรรมการนายทองเลื่อน? ขุนใหญ่
กรรมการนายล้วน ลอยนอก
กรรมการนายเจริญชัย? บรรเลงรมย์
กรรมการ/เลขานุการ

?
??
??
?
??
??
?
??
แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:12 น. )  

เมนูหลัก

หน่วยงานและระบบ