You are here: Home ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา

ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อีเมล พิมพ์ PDF
คณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา

 


นายกำจัด  ลอยนอก
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเต็ง คำสุนันท์
รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายมณี สมหนองอ้อ
รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายลินนท์ ภูมิจันดา
กรรมการนายสมชัย คำรีน
กรรมการนายสุดตา เครือพิลา
กรรมการนายทองเลื่อน  ขุนใหญ่
กรรมการนายล้วน ลอยนอก
กรรมการนายเจริญชัย  บรรเลงรมย์
กรรมการ/เลขานุการ

 
  
  
 
  
  
 
  
แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:12 น. )